Enkel dankzij uw gulle financiële steun, kunnen

wij ons goede werk blijven voortzetten! Bedankt!

Rekeningnummer (van de organisatie) vzw Impuls:  

IBAN: BE47 7340 0568 1680

BIC: KREDBEBB

© 2020 by MARIJKE STASSEN.